Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.10.2017

Perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina vuonna 2015

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2015 lopussa perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina (338 000 henkilöä), kun perheettömät palkansaajat työskentelivät useimmiten palvelu- ja myyntityöntekijöinä (103 000). Perheellisiä palkansaajia työskenteli perheettömiin palkansaajiin verrattuna suhteellisesti enemmän eritysasiantuntijoina, asiantuntijoina, johtajina ja sotilaina. 1)

Palkansaajien ammattirakenne perheellisillä ja perheettömillä 2015

Palkansaajien ammattirakenne perheellisillä ja perheettömillä 2015

Osuuksien ero perheellisten ja perheettömien välillä oli suurin erityisasiantuntijoilla, 4,5 prosenttiyksikköä ja asiantuntijoilla, 3,2 prosenttiyksikköä (Liitetaulukot 1b ja 1c).

Tyypillisimpiä erityisasiantuntijoihin lukeutuvia ammattiryhmiä palkansaajilla olivat lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat, lastentarhanopettajat, sovellussuunnittelijat sekä konetekniikan erityisasiantuntijat. Palvelu- ja myyntityöntekijöissä yleisimmät palkansaajien ammattiryhmät olivat myyjät, sosiaalialan hoitajat, päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat sekä kiinteistöhuollon työntekijät. (Liitetaulukot 2–3.).

Erityisasiantuntijoihin lukeutuvien palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Ammattiryhmä (AML 2010) Palkansaajia 2015 Perheellisten osuus, % Perheettömien osuus, %
233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat 1) 21 181 82,4 17,6
23411 Luokanopettajat 19 118 87,0 13,0
2342 Lastentarhanopettajat 18 985 85,3 14,7
2512 Sovellussuunnittelijat 18 232 74,0 26,0
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat 15 392 81,2 18,8
Erityisasiantuntijat yhteensä 420 151 80,4 19,6
1) Ammattiryhmä 233 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat yhteensä toimialalla ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus (TOL 2008: 8531).

Palvelu- ja myyntityöntekijöihin lukeutuvien palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Ammattiryhmä (AML 2010) Palkansaajia 2015 Perheellisten osuus, % Perheettömien osuus, %
5223 Myyjät 99 379 74,2 25,8
53213 Sosiaalialan hoitajat 42 423 77,5 22,5
53111 Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat 28 335 82,6 17,4
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 23 813 72,4 27,6
51201 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 21 705 71,1 28,9
Palvelu- ja myyntityöntekijät yhteensä 416 571 75,3 24,7

Perheettömillä ja perheellisillä palkansaajilla yleisimmät ammattiryhmät lähes samoja

Perheettömien ja perheellisten palkansaajien kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukot poikkesivat toisistaan vain päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajien, sosiaalialan ohjaajien, talonrakentajien ja kiinteistöhuollon työntekijöiden osalta (Liitetaulukot 4b ja 4c).

Perheellisten palkansaajien keski-ikä ja mediaani olivat 42 vuotta. Sen sijaan perheettömien palkansaajien keski-ikä oli 40 vuotta ja mediaani-ikä 38 vuotta.

Perheellisten palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Perheellisten palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Perheettömien palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Perheettömien palkansaajien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2015

Perheellisten osuus suurinta johtajien ammattiryhmissä

Palkansaajilla perheellisten osuus 2) oli lähes 90 prosenttia useissa johtajiin lukeutuvissa ammattiryhmissä, kuten esimerkiksi teollisuuden tuotantojohtajissa, toimitusjohtajissa ja pääjohtajissa sekä vähittäis- ja tukkukaupan johtajissa. Ei-johtajiin lukeutuvissa ammattiryhmissä perheellisten osuus oli suurinta perhepäivähoitajilla ja terveydenhoitajilla, 88 prosenttia. (Liitetaulukko 5a.).

Vastaavasti perheettömien osuus 3) kaikista palkansaajien ammattiryhmistä ei noussut missään ammattiryhmässä kovinkaan suureksi vaan jäi maksimissaankin alle 50 prosentin. Perheettömien osuudet olivat suurimpia rappaajilla, noin 50 prosenttia, baarimestareilla (45 prosenttia), juontajilla ja kuuluttajilla (43 prosenttia) sekä vedonvälittäjillä, bingo- ja kasinopelin hoitajilla (41 prosenttia). (Liitetaulukko 5b.).

Tilastokeskuksen vuoden 2015 työssäkäyntitilastossa 18–74-vuotiaiden palkansaajien ja yrittäjien ammatit on luokiteltu kansallisen Ammattiluokitus 2010 (AML 2010) -standardin mukaisiin ammattiryhmiin. 4) 5)


1) Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Lapsen iällä ei ole väliä. Ammattiryhmät ovat Ammattiluokitus 2010:n mukaisia.
2) Ammattiryhmistä, joissa vähintään 150 henkilöä.
3) Ammattiryhmistä, joissa vähintään 150 henkilöä.
4) Ammattitieto tuotetaan ensisijaisesti henkilön vuoden viimeisen viikon päätyösuhteen mukaan.
5) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,8 prosentilla kaikista palkansaajista, 3,5 prosentilla kaikista perheellistä palkansaajista ja noin 4,6 prosentilla kaikista perheettömistä palkansaajista vuonna 2015.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (352,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/04/tyokay_2015_04_2017-10-20_tie_001_fi.html