Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2018

Työvoiman vuokraus työllistää aiempaa useamman – työpaikkojen kasvu työllistämistoiminnassa yli 16 000

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työpaikkojen lukumäärä työllistämistoiminnan toimialalla kasvoi 16 100:lla vuosien 2013 ja 2016 välillä. Työllistämistoiminnan toimialaan sisältyvät työnvälitystoiminta, työvoiman vuokraus sekä muut henkilöstön hankintapalvelut. Työpaikkojen määrä kasvoi työllistämistoiminnassa selkeästi muita toimialoja enemmän. Eniten työpaikkoja väheni kolmen vuoden aikana vähittäiskaupan toimialalta. Työssäkäyntitilastossa yksi työllinen muodostaa yhden työpaikan.

Työpaikkojen lukumäärän muutos 2013–2016 eniten kasvaneilla toimialoilla

Työpaikkojen lukumäärän muutos 2013–2016 eniten kasvaneilla toimialoilla

Eniten työpaikkoja oli kolmessa vuodessa muodostunut työllistämistoiminnan (toimiala 78) toimialalle, jossa työpaikkojen määrä kasvoi vuosien 2013–2016 välillä 16 100:lla. Toimiala työllisti vuoden 2016 lopussa 61 500 henkilöä.

Vertailtaessa työpaikkojen määrän kasvua toimialoittain työllistämistoiminta erottui selkeästi muista: työllistämistoiminnasta seuraavaksi eniten työpaikkojen määrä oli kasvanut toimialoilla kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina (97) sekä ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62), joissa työpaikkojen määrä oli kasvanut 4 400–4 500:lla kolmessa vuodessa.

Työllistämistoiminnan työpaikkojen lukumäärän kasvusta puolet (52 prosenttia) tapahtui Uudellamaalla. Maakunnassa toimialan työpaikkoja oli 8 300 enemmän kuin kolme vuotta aiemmin. Lähes puolet (46 prosenttia) toimialan työpaikoista sijaitsi Uudellamaalla 2016.

Työllistämistoiminnan toimiala oli työpaikkojen määrällä mitattuna 12. suurin toimiala vuonna 2016. Se ohitti kolmessa vuodessa talonrakentamisen (56 000 työpaikkaa 2016) sekä kasvinviljelyn ja kotieläintalouden (54 200) toimialat. Eniten työpaikkoja oli vuoden 2016 työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla terveyspalvelut (175 200), koulutus (156 400) ja vähittäiskauppa (143 200).

Työvoiman vuokraus kasvussa

Työllistämistoiminnan työpaikkojen määrän kasvu muodostui suurimmalta osin sen alaluokan työvoiman vuokraus (toimiala 782) kasvusta, jossa työpaikkojen määrä lisääntyi 12 600:lla. Työpaikkojen lukumäärä kasvoi myös toimialalla muut henkilöstön hankintapalvelut (toimiala 783), jossa työpaikkojen lukumäärä oli noussut 217 prosenttia vuodesta 2013, mikä vastaa noin 3 900 työpaikkaa.

Työllistämistoiminnan toimialaluokkaan menevät niin työnvälittäjät kuin vuokratyöntekijätkin. Yhden työpaikan ajatellaan tässä vastaavan yhtä työllistä: jos esimerkiksi henkilö työskentelisi vuokratyövoimaa palkanneen ravintolan toimipaikassa, mutta hänen palkkansa maksaisi työvoimaa vuokraava yritys, tämä henkilö muodostaa yhden työpaikan työllistämistoiminnan toimialalle. Myös niin kutsutut kevytyrittäjät, jotka hoitavat työnsä laskutuksen laskutuspalveluyrityksen kautta, ovat tilastossa työnvälitystoiminnan toimialalla toimivia palkansaajia.

Terveyspalvelut, koulutus ja vähittäiskauppa olivat suurimmat työllistäjät 2016, mutta näillä toimialoilla työpaikkojen määrä myös vähentyi eniten

Toimialoittain tarkasteluna työpaikkojen määrä väheni kolmessa vuodessa eniten vähittäiskaupan (47) toimialalla. Se oli silti vuonna 2016 työpaikkojen määrällä mitattuna kolmanneksi suurin toimiala. Työpaikkoja oli vähittäiskaupan lisäksi eniten terveyspalveluiden (86) ja koulutuksen (85) toimialoilla, samoilla toimialoilla myös työpaikkojen määrä laski eniten kolmessa vuodessa.

Työpaikkojen lukumäärä vuosina 2013 ja 2016 toimialoilla, joissa työpaikkojen määrä vähentyi eniten 2013–2016 välillä

Työpaikkojen lukumäärä vuosina 2013 ja 2016 toimialoilla, joissa työpaikkojen määrä vähentyi eniten 2013–2016 välillä

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2016/01/tyokay_2016_01_2018-09-21_tie_001_fi.html