Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vuoden 2016 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2011

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa yleisimmin työskenneltiin myyjinä (101 300), lähihoitajina (75 100) sekä toimisto- ja laitossiivoojina (69 000). Viidessä vuodessa yleissihteerit olivat tippuneet pois työllisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta ja talonrakentajat olivat nousseet tilalle.

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2016

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2016

Yleisimpiä ammattiryhmiä tarkasteltiin Ammattiluokitus 2010:n 4-numerotasolla. 1)

Talonrakentajina työskenteli 35 100 henkilöä vuonna 2016 ja heitä oli noin 4 600 henkilöä enemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2016 ammattiryhmä sijoittui sijalle 9, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 11.

Vuonna 2016 yleissihteereinä työskenteli 33 700 henkilöä ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 11, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 7. Tuolloin yleissihteereinä oli toiminut 46 600 henkilöä. Osa yleissihteereinä vuonna 2011 työskennelleistä, noin 11 600 henkilöä, ei ollut enää vuonna 2016 työllisiä tai kuulunut väestöön.

Vuonna 2016 naiset työskentelivät yleisimmin myyjinä (67 800), lähihoitajina (67 300) ja sairaanhoitajina (62 700). Miesten yleisimmät ammattiryhmät olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (38 900), myyjät (33 500) ja talonrakentajat (33 200).

Vuonna 2011 naiset työskentelivät yleisimmin lähihoitajina (71 400), myyjinä (70 600) ja toimisto- ja laitossiivoojat ym. (65 400). Miesten yleisimmät ammattiryhmät olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (41 000), myyjät (33 600) ja myyntiedustajat (29 000).

Myyjät oli ainoa ammattiryhmä, joka kuului sekä työllisten naisten että työllisten miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon vuonna 2016, kuten kaikkina vuosina viimeisen viiden vuoden aikana. Myöskään naisten ja miesten osuuksissa myyjistä ei ollut tapahtunut mitään muutosta ajanjaksolla 2011–2016. Myyjistä oli noin 67 prosenttia naisia ja noin 33 prosenttia miehiä.

Työllisten naisten ja miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta vain yksi ammattiryhmä oli eri vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2011.

1.1 Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta tippui kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ja tilalle nousi sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ajanjaksolla 2011–2016

Vuoteen 2016 verrattuna vuoden 2011 työllisten naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta oli tippunut pois ainoastaan yksi ammattiryhmä, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, jonka tilalle oli noussut sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat.

Taulukko 1. 18–74-vuotiaiden työllisten naisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2016

Ammattiryhmä (AML2010 4-numerotaso) Työllisiä Naisia Osuus kaikista työllisistä naisista, % Naisten osuus, % Miesten osuus, %
5223 Myyjät 101 333 67 813 5,9 66,9 33,1
5321 Lähihoitajat 75 062 67 306 5,9 89,7 10,3
3221 Sairaanhoitajat ym. 67 781 62 710 5,5 92,5 7,5
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 68 920 57 283 5,0 83,1 16,9
5311 Lastenhoitotyöntekijät 39 205 37 808 3,3 96,4 3,6
4120 Yleissihteerit 33 676 29 645 2,6 88,0 12,0
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 40 553 27 596 2,4 68,0 32,0
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 33 439 26 074 2,3 78,0 22,0
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 27 890 25 615 2,2 91,8 8,2
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat 26 315 20 408 1,8 77,6 22,4
Työllisten määrä naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 514 174 422 258 37,0 82,1 17,9
Työlliset yhteensä 2 275 679 1 140 297 100,0 50,1 49,9

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskenteli 18 100 naista vuonna 2016 ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 12, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 8. Vuonna 2016 naisia työskenteli 3 200 henkilöä vähemmän kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina kuin vuonna 2011 (21 300 henkilöä vuonna 2011). Vuonna 2011 kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskennelleistä naisista osa, yhteensä noin 5 300 henkilöä, ei ollut työllisiä tai kuulunut väestöön enää vuonna 2016.

Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoiden tilalle, oli noussut sosiaalialan ohjaajien ja neuvojien ym. ammattiryhmä, sijalle kahdeksan. Yhteensä 26 100 naista työskenteli sosiaalialan ohjaajana ja neuvojana vuonna 2016, mikä oli 7 100 naista enemmän kuin vuonna 2011. 2)

Ammattiluokituksen 4-numerotason ammattiryhmä 3412 sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. koostuu kolmesta 5-numerotason ammattiryhmästä: 34121 sosiaalialan ohjaajat, 34122 nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) ja 34123 työn- ja askarteluohjaajat. Näistä työllisten naisten ammattiryhmistä oli lukumääräisesti viidessä vuodessa eniten kasvanut sosiaaliohjaajien ammattiryhmä, noin 6 000 henkilöllä. Nuorisotyön ohjaajina työskenteli suurin piirtein sama määrä naisia vuosina 2011 ja 2016 (noin 2 000 henkilöä), kun taas työn- ja askarteluohjaajina työskenteli 1,7 kertainen määrä naisia (2 800) vuoteen 2011 verrattuna.

1.2 Sovellussuunnittelijoiden määrä kaksinkertaistui viidessä vuodessa ja tiputti koneenasettajat ja koneistajat pois miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa

Työllisten miesten kymmenestä yleisimmistä ammattiryhmistä oli viidessä vuodessa tippunut koneenasettajat ja koneistajat pois ja tilalle oli puolestaan nousseet sovellussuunnittelijat, sijalle yhdeksän.

Taulukko 2. 18–74-vuotiaiden työllisten miesten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2016

Ammattiryhmä (AML2010 4-numerotaso) Työllisiä Miehiä Osuus kaikista työllisistä miehistä, % Miesten osuus, % Naisten osuus, %
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 40 935 38 680 3,4 94,5 5,5
5223 Myyjät 101 333 33 520 3,0 33,1 66,9
7111 Talonrakentajat 35 067 33 240 2,9 94,8 5,2
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 33 977 27 520 2,4 81,0 19,0
3322 Myyntiedustajat 40 177 25 195 2,2 62,7 37,3
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 23 674 22 706 2,0 95,9 4,1
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 25 752 21 784 1,9 84,6 15,4
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 17 848 17 447 1,5 97,8 2,2
2512 Sovellussuunnittelijat 21 248 17 178 1,5 80,8 19,2
7115 Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät 15 863 15 457 1,4 97,4 2,6
Työllisten määrä miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 355 874 252 727 22,3 71,0 29,0
Työlliset yhteensä 2 275 679 1 135 382 100,0 49,9 50,1

Sovellussuunnittelijoina työskenteli 17 200 miestä vuonna 2016. Miesten määrä sovellussuunnittelijoina oli yli kaksinkertaistunut vuoteen 2011 verrattuna. Ammattiryhmä sijoittui vuonna 2016 sijalle 9, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 31. 3)

Vuonna 2016 koneenasettajina ja koneistajina työskenteli 14 400 miestä, mikä oli 2 300 miestä vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna 2016 ammattiryhmä löytyi miehiltä sijalta 13, kun viisi vuotta aikaisemmin se oli vielä sijalla kymmenen. Vuonna 2011 koneenasettajina ja koneistajina työskennelleistä miehistä osa, yhteensä noin 4 200 henkilöä, ei ollut enää vuonna 2016 työllisiä tai kuulunut väestöön.


1) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 4,1 prosentilla kaikista työllisistä, noin 4,0 prosentilla kaikista työllisistä naisista ja 4,2 prosentilla kaikista työllisistä miehistä vuonna 2016. Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 2,5 prosentilla kaikista työllisistä, noin 2,5 prosentilla kaikista työllisistä naisista ja 2,6 prosentilla kaikista työllisistä miehistä vuonna 2011.
2) Myös työllisten miesten määrä sosiaalialan ohjaajina ja neuvojina (ammattiryhmä 3412) oli kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2016. Vuonna 2016 miehiä työskenteli sosiaalialan ohjaajina ja neuvojina yhteensä 7 400 eli 1,5 kertaisesti vuoteen 2011 verrattuna. Työllisten miesten lukumäärän mukaan mitattuna ammattiryhmä 3412 sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. oli vasta 38. yleisin miehillä.
3) Myös naisten määrä (naisia 4 100 vuonna 2016) oli lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Työllisten naisten lukumäärän mukaan sovellussuunnittelijoiden ammattiryhmä oli vasta 52. yleisin naisilla.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 2.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2016, 1. Vuoden 2016 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2016/04/tyokay_2016_04_2018-11-02_kat_001_fi.html