Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2020

Suuret alueelliset erot 55–64-vuotiaiden työllisyysasteessa vuonna 2018

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 63 prosenttia vuonna 2018. Ikäryhmän työllisyysaste on kasvanut koko 2000-luvun ajan. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste vaihteli paljon alueittain. Työllisyysasteet olivat korkeimmat Ahvenanmaan, Pohjanmaan sekä Uudenmaan maakunnissa, ja matalimmat Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Kymenlaakson maakunnissa.

Pääasiallinen toiminta 55–64-vuotiailla 2000–2018

Pääasiallinen toiminta 55–64-vuotiailla 2000–2018

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 55–64-vuotiaita henkilöitä 730 800, joista 460 700 (63 %) oli työllisiä. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste, eli työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä, on kasvanut koko 2000-luvun ajan, lukuun ottamatta noin yhden prosenttiyksikön notkahdusta vuosina 2009–2010.

Vuonna 2000 55–64-vuotiaita työllisiä oli 242 500 ja ikäluokan työllisyysaste oli 43 prosenttia. Työllisyysaste nousi vuosikymmenen kuluessa 11 prosenttiyksikköä. Ikäluokan koko kasvoi vuoteen 2010 saakka ja on sen jälkeen pienentynyt hitaasti. Työllisten määrä sen sijaan kasvoi vuoteen 2011 asti, pysyi lähes samana vuosina 2011–2016, ja kasvoi jälleen vuosina 2017–2018.

Vuoden 2010 jälkeen eläkeläisten määrä ikäluokassa on vähentynyt vuosittain. Työttömyyseläke poistui vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä vuoden 2005 eläkeuudistuksessa ja korvautui työttömyysturvajärjestelmän lisäpäivillä, niin että vuonna 2014 työttömyyseläkkeen saajia ei enää ollut. Työttömien 55–64-vuotiaiden määrä oli aikaisempaa suurempi vuosina 2013–2016, mutta väheni taas vuosina
2017–2018, niin että vuonna 2018 työttömiä oli 65 000.

Työllisyysasteet korkeampia etelässä ja lännessä

Työllisyysasteen vaihtelu kunnittain oli suurta: pienimmillään 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 45 prosenttia (Kaavi) ja suurimmillaan 86 prosenttia (Lumparland) vuonna 2018.

Suomen kymmenen suurimman kunnan joukossa maan keskimääräinen
55–64-vuotiaiden työllisyysaste (63 %) ylittyi Espoossa (71 %), Vantaalla (68 %) ja Helsingissä (66 %).

55–64-vuotiaiden työllisyysaste kunnittain 2018, %

55–64-vuotiaiden työllisyysaste kunnittain 2018, %

Maakunnittain tarkasteltuna 55-64-vuotiaiden työllisyysaste oli korkein Ahvenanmaalla (78 %), Pohjanmaalla (69 %) sekä Uudellamaalla (68 %). Matalimmat työllisyysasteet olivat Pohjois-Karjalan (56 %), Kainuun (57 %) ja Kymenlaakson (58 %) maakunnissa.

Koko maan tasolla 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 9 prosenttiyksikköä matalampi kuin 18–64-vuotiaiden työllisyysaste (72 %). Joissain kunnissa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste oli lähes 17 prosenttiyksikköä matalampi (Vieremä, Laihia), joissain lähes samaa tasoa (Kauniainen) ja yhdessä kunnassa jopa korkeampi (Geta) kuin kunnan 18–64-vuotiaiden työllisyysaste.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3011, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (581,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.04.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/01/tyokay_2018_01_2020-04-17_tie_001_fi.html