Liitetaulukko 2. Lomautettujen ja muiden työttömien osuus työttömyyden kasvusta koulutusasteittain vuonna 2020

Koulutusaste Lomautetut Muut työttömät Yhteensä
Perusaste tai koulutusaste tuntematon 7 141 17 562 24 703
Keskiaste 29 671 14 036 43 707
Alin korkea-aste 3 928 1 790 5 718
Alempi korkeakouluaste 8 050 3 111 11 161
Ylempi korkeakouluaste 3 781 1 069 4 850
Tutkijakoulutusaste 152 26 178
Yhteensä 52 723 37 594 90 317

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Juuti 029 551 3061, Jukka Tapio 029 551 3429, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.05.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. ammatti ja sosioekonominen asema 2020, Liitetaulukko 2. Lomautettujen ja muiden työttömien osuus työttömyyden kasvusta koulutusasteittain vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2020/01/tyokay_2020_01_2021-05-28_tau_002_fi.html