Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009

Toimiala Vuosi
2008 2009
Lukumäärä Osuus,
prosenttia
1)
Lukumäärä Osuus,
prosenttia
1)
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 22 2,3 19 2,2
Teollisuus (C) 482 2,1 458 2,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 25 3,7 21 3,1
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
9 0,8 8 0,7
Rakentaminen (F) 74 0,2 90 0,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (G)
1 103 2,3 1 098 2,4
Kuljetus ja varastointi (H) 170 0,7 167 0,7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 13 0,1 14 0,1
Informaatio ja viestintä (J) 246 2,9 226 2,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 148 3,3 128 2,7
Kiinteistöalan toiminta (L) 375 2,5 310 2,0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 273 0,9 275 0,9
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 135 1,1 129 1,0
Koulutus (P) 9 0,3 9 0,3
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 15 0,1 26 0,1
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 9 0,2 7 0,1
Muut 16 .. 2) 13 .. 2)
Yhteensä 3 124 1,0 2 998 0,9
1) Verrattuna kaikkiin toimialalla toimiviin yrityksiin.
2) Tieto ei ole vertailukelpoinen.

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2009, Liitetaulukko 4. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä ja suhteellinen osuus toimialoittain (TOL 2008) 2008–2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_004_fi.html