Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Antalet utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009

Näringsgren År
2008 2009
Antalet
bolag
Andel,
i procent
1)
Antalet
bolag
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 22 2,3 19 2,2
Tillverkning (C) 482 2,1 458 2,0
Försörjning av el, gas, värme
och kyla (D)
25 3,7 21 3,1
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E) 9 0,8 8 0,7
Byggverksamhet (F) 74 0,2 90 0,2
Handel; reparation av motorfordon
och motorcyklar (G)
1 103 2,3 1 098 2,4
Transport och magasinering (H) 170 0,7 167 0,7
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 13 0,1 14 0,1
Informations- och
kommunikationsverksamhet (J)
246 2,9 226 2,7
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 148 3,3 128 2,7
Fastighetsverksamhet (L) 375 2,5 310 2,0
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (M)
273 0,9 275 0,9
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster (N)
135 1,1 129 1,0
Utbildning (P) 9 0,3 9 0,3
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 15 0,1 26 0,1
Kultur, nöje och fritid (R) 9 0,2 7 0,1
Andra 16 .. 2) 13 .. 2)
Totalt 3 124 1,0 2 998 0,9
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2009, Tabellbilaga 4. Antalet utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2008–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tau_004_sv.html