Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. TOL 2008 luokitusta, sen sisältöä ja luokitusperiaatteita esitellään lähemmin luokitussivuilta.

Tässä tilastossa TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja julkaistaan marraskuusta 2009 lähtien. Tilaston kotisivulla säilytetään saatavilla myös TOL 2002 mukaiset tiedot. Vuoden 2008 vuositilasto julkaistaan uudella luokituksella ja myös TOL 2002 -luokituksella marraskuun lopussa 2009. Tilastossa tuotetaan ja julkaistaan TOL 2008 -luokituksella myös vuoden 2007 tiedot.

Tässä tilastossa sovellettu TOL 2008 luokitus

Tässä tilastossa ovat mukana kaikki muut toimialaluokituksen pääluokat ja 5-numeroluokat paitsi pääluokka O. Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taaksepäin TOL 2008 luokituksella

Tässä tilastossa tuotetaan ja julkaistaan TOL 2008 -luokituksella vuosien 2007 ja 2008 tiedot. Vuoden 2007 tietojen julkaisemisen yhteydessä julkaistaan luokitusten väliset siirtymätaulut. Tilastoyksiköt on luokiteltu molempina vuosina molemmilla luokituksilla.

TOL 2008 ja TOL 2002 tietojen käyttö

Siirtymäkauden ajan käytössä on sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin kun käytetään aikaisempia tilastoja yhdessä uusien tilastojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokituksien tietoja yhdistämään.

Pääluokkien vastaavuudet TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksissa ovat pääosin seuraavat:

TOL 2008 TOL 2002
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
B Kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta C Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus D Teollisuus
- paitsi kustannustoiminta (luokka 221) pääluokkaan J ja kierrätys (37) luokkaan E
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
- paitsi vesihuolto (41)luokkaan E
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
- vesihuolto
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- ympäristöhuolto (90)
D Teollisuus
- kierrätys (37)
F Rakentaminen F Rakentaminen
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöjen rakennuttaminen (7011)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
- paitsi henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus (527) luokkaan S
H Kuljetus ja varastointi I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
- paitsi teleliikenne (642) luokkaan J ja matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta (633) luokkaan N
J Informaatio ja viestintä D Teollisuus
- kustannustoiminta (221)
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
- teleliikenne (642)
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tietotekniikkapalvelut (72)
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- elokuva- ja videotoiminta (921), radio- ja televisiotoiminta (922) ja uutistoimistot (924)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J Rahoitustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöalan palvelut (70) paitsi talojen rakennuttaminen ja kiinteistönhoito
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tutkimus ja kehittäminen (73), muista liike-elämän palveluista (74) mm. lakiasiat ja laskentatoimi, liikkeenjohdon konsultointi, tekniset palvelut, mainostoimistot, valokuvaus ym.
N terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut
- eläinlääkintäpalvelut (852)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- kiinteistöalan palveluista (70) kiinteistönhoito, vuokrauspalvelut (71) sekä muista liike-elämän palveluista (74) työvoimapalvelut, turvallisuuspalvelut, siivouspalvelut ym.
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
- matkatoimistot ja muut matkailupalvelut (633)
F Rakentaminen
- viherpalvelut
O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- ulkotilojen hoito
P Koulutus M Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
- paitsi eläinlääkintäpalvelut (852)
R Taiteet, viihde ja virkistys O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- kulttuuri- ja viihdetoiminta (osa 923), kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuurilaitokset (925), urheilun liittyvä toiminta (926), rahapelit (osa 927)
S Muu palvelutoiminta O Muut yhteiskunnalliset palvelut
- järjestötoiminta (91), muut palvelut (930)
D Teollisuus
- mm. huonekalujen korjaus luokasta (361)
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
- henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus (527)
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
- tietokoneiden korjaus
   

Vanhan ja uuden luokituksen mukaisia tarkempien luokitustasojen tietoja voidaan käyttää parhaiten yhdessä luokitusavaimen avulla. Osa vanhoista 5-numeroluokista kääntyy suoraan uudeksi 5-numeroluokaksi (434 luokkaa). Avaimesta voidaan nähdä, mikä on vastaavuus. Avaimesta TOL 2002/TOL 2008 nähdään myös ns. tähtiluokat eli mihin luokkaan suurin osa vanhan luokan yksiköistä tulee, silloin kun vanha luokka jakaantuu useampaan uuteen luokkaan. Näitä tähtiluokkia on 285. Avaimesta TOL 2008/TOL 2002 näkyy, mistä vanhoista luokista uudet luokat koostuvat.


Päivitetty 7.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/ulkoy_2009-12-07_luo_001.html