Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2011

Joka viides 40–vuotias nainen on lapseton

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa asuvista 40-vuotiaista naisista 21 prosenttia ei ole synnyttänyt lasta. Lapsettomien osuus on ollut hitaassa, mutta pysyvässä kasvussa. Vuonna 1990 lapsettomien 40-vuotiaiden naisten osuus oli 15 prosenttia.

 

Synnyttäneiden osuus vuosina 1951–1975 syntyneistä naisista 35-, 40- ja 45-vuotiaana

Synnyttäneiden osuus vuosina 1951–1975 syntyneistä naisista 35-, 40- ja 45-vuotiaana

Lasten hankkimista on lykätty yhä myöhemmälle iälle. Vuonna 1990 äitien osuus
30-vuotiasta naisista oli 67 prosenttia. Vuoden 2010 lopussa äidiksi oli tullut vain noin joka toinen 30-vuotias nainen. Tällaisen kehityksen jatkuessa yhä suurempi osuus naisista uhkaa tulevaisuudessa jäädä kokonaan lapsettomaksi.

Pohjanmaalla asuvista 40-vuotiaista naisista lapsettomia oli vuoden 2010 lopussa 15 prosenttia. Uudenmaan maakunnassa joka neljäs 40-vuotias nainen on lapseton. Helsingissä asuvista 40-vuotiaista naisista 36 prosenttia ei ole synnyttänyt lasta.

Kaikista 40-vuotiaista naisista siviilisäädyltään naimattomia oli 29 prosenttia, naimisissa olevia 57 prosenttia ja eronneita 13 prosenttia. Lapsettomista 40-vuotiaista naisista kaksi kolmesta oli naimattomia, joka neljäs oli naimisissa ja eronneita oli 8 prosenttia.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia jo yli miljoona

Väestötietojärjestelmässä on tieto siitä, mikäli henkilö on jonkin Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien henkilöiden määrä ylitti miljoonan rajan vuonna 2010. Lähes joka viides suomalainen ei näin ollen ole minkään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä on kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä.

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus sukupuolen mukaan 1990–2010

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus sukupuolen mukaan 1990–2010

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus korkein Uudellamaalla, alhaisin Etelä-Pohjanmaalla

Vuoden 2010 lopussa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 1 032 429 henkilöä. Miehistä uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien osuus oli selvästi suurempi, 22 prosenttia, kuin naisten, 16 prosenttia. Myös alueelliset erot ovat varsin suuria. Uudenmaan maakunnassa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 27 prosenttia väestöstä, Etelä-Pohjanmaalla vastaava osuus oli yhdeksän prosenttia.

Vieraskielisistä vain joka viides on Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen

Uudenmaan maakunnan 25–34-vuotiaista miehistä 42 prosenttia ei ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Suomessa asuvista vieraskielistä henkilöistä 82 prosenttia ei ole minkään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Vieraskielisissä 25–39-vuotiaissa miehissä osuus on lähes 90 prosenttia.

Vuoden 2010 lopussa 78 prosenttia väestöstä kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ortodoksisen kirkkokunnan jäseniä oli prosentti ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia myös prosentti väestöstä. Vuonna 1980 väestöstä 90 prosenttia kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

 


Lähde: Väestörakenne 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (401,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tie_001_fi.html