Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2012, milj. euroa (Korjattu 30.10.2018)

Korjattu 30.10.2018. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  2012
401 Työeläkevakuutusyhtiö 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 77 67 156
Sijoitukset yhteensä 75 265 22 426 11 394
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset ..1) 19 116 ..
Saamiset yhteensä 4 240 269 1 069
Muu omaisuus yhteensä 2 278 965 407
Siirtosaamiset yhteensä 729 231 222
VASTAAVAA 82 589 43 073 13 248
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 346 3 055 2 118
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 5 10 13
Pääomalainat . 316 116
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 78 469 19 970 10 420
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus .. 19 090 ..
Pakolliset varaukset yhteensä .. .. 9
Jälleenvakuutustalletevelat .. .. ..
Muut velat yhteensä 3 297 461 324
Siirtovelat 472 171 248
VASTATTAVAA 82 589 43 073 13 248
1) 1).. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2012, milj. euroa (Korjattu 30.10.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_001_fi.html