Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2012, miljoner euro (Korrigerad 30.10.2018)

Korrigerad 30.10.2018. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  2012
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 77 67 156
Placeringar totalt 75 265 22 426 11 394
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar ..1) 19 116 ..
Fordringar totalt 4 240 269 1 069
Övriga tillgångar totalt 2 278 965 407
Aktiva resultatregleringar totalt 729 231 222
AKTIVA 82 589 43 073 13 248
Eget kapital/grundkapital totalt 346 3 055 2 118
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 5 10 13
Kapitallån .. 316 116
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 78 469 19 970 10 420
Ansvarsskuld för fondförsäkringar .. 19 090 ..
Avsättningar totalt .. .. 9
Depåskulder inom återförsäkring .. .. ..
Skulder totalt 3 297 461 324
Passiva resultatregleringar 472 171 248
PASSIVA 82 589 43 073 13 248
1) 1).. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2012, miljoner euro (Korrigerad 30.10.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_001_sv.html