Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet (6.5.2013)
Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen. Material på enhetsnivå fås som administrativt material av Finansinspektionen. Av detta material producerar Statistikcentralen statistik över försäkringsverksamhet fr.o.m. statistikåret 2012.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/index_sv.html