Finlands officiella statistik

Försäkringsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Försäkringsbolagens vinster ökade år 2019
29.10.2020
Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden ökade år 2019 till 1,1 miljarder euro från 0,9 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick 31.12.2019 till 131 miljarder euro. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar till ett belopp av 41 miljarder euro.

Beskrivning: Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. I statistiken publiceras uppgifter från resultat- och balansräkning, uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: försäkringsbolagen, försäkring, resultaträkningar, balansräkningar, försäkringsklasser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralen publicerar ny statistik över försäkringsverksamhet
6.5.2013
Statistikcentralen har tagit över ansvaret för statistikföringen av försäkringsbolagen från Finansinspektionen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/index_sv.html