Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Den beskriver verksamheten i skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagen. I statistiken publiceras uppgifter från resultat- och balansräkning, uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/meta_sv.html