Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2012

  2012
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 2 802 201
Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä 2 748 249
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 197 285
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä 937 863
Yksilöllinen henkivakuutus - Takaisinostot 1 593 711
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 12 758
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut korvaukset 6 632
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa 29 298
Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä 24 654
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 2 044
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 1 644
Muu ryhmähenkivakuutus -Muut korvaukset 20 965
Eläkevakuutus yhteensä 1 113 629
Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä 766 465
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 632 902
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut korvaukset 23 786
Yksilöllinen eläkevakuutus - Takaisinostot 109 777
Ryhmäeläkevakuutus yhteensä 347 163
Ryhmäeläkevakuutus- Vanhuuseläkkeet 332 400
Ryhmäeläkevakuutus - Muut korvaukset 25 055
Ryhmäeläkevakuutus- Takaisinostot -10 291
Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 3 915 830
Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 1 145
Maksetut korvaukset yhteensä 3 916 975
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 18 401 720
Eläkevakuutus yhteensä 13 000 437
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 18 329 710
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 49 868
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 22 141
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 10 086 336
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 2 914 100
Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 31 402 157
Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 763
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 31 402 920
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta 75 862
Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 380 959
Eläkevakuutus yhteensä 5 107 411
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 308 504
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 15 436
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 57 019
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 2 087 864
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 019 547
Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä 5 488 370
Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä 3 311
Korvausvastuu yhteensä 5 491 681
Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta -2 400

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_004_fi.html