Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2012

  2012
Av försäkringsavtal föranledda utbetalningar, 1000 eur Livförsäkring totalt 2 802 201
Livförsäkring - Individuell livförsäkring totalt 2 748 249
Livförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 197 285
Livförsäkring - Försäkringssummor vid utgången av försäkringsperioden 937 863
Livförsäkring - Återköp 1 593 711
Livförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 12 758
Livförsäkring - Övriga ersättningar 6 632
Grupplivförsäkringssummor vid arbetstagares dödsfall 29 298
Annan grupplivförsäkring totalt 24 654
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 2 044
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 1 644
Annan grupplivförsäkring - Övriga ersättningar 20 965
Pensionsförsäkring totalt 1 113 629
Individuell pensionsförsäkring totalt 766 465
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 632 902
Individuell pensionsförsäkring - Övriga ersättningar 23 786
Individuell pensionsförsäkring - Återköp 109 777
Gruppensionsförsäkring totalt 347 163
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 332 400
Gruppensionsförsäkring - Övriga ersättningar 25 055
Gruppensionsförsäkring - Återköp -10 291
Av direktförsäkring utbetalda ersättningar totalt 3 915 830
Av återförsäkring utbetalda ersättningar totalt 1 145
Utbetalda ersättningar totalt 3 916 975
Premieansvar, 1000 eur Livförsäkring totalt 18 401 720
Annan grupplivförsäkring totalt 22 141
Pensionsförsäkring totalt 13 000 437
Individuell livförsäkring 18 329 710
Arbetstagarens grupplivförsäkring 49 868
Individuell pensionsförsäkring 10 086 336
Gruppensionsförsäkring 2 914 100
Premieansvar för direktförsäkring totalt 31 402 157
Premieansvar för återförsäkring totalt 763
Premieansvar totalt 31 402 920
Återförsäkrarnas andel av premieansvaret 75 862
Ersättningsansvar (inkl. utjämningsbelopp), 1000 eur Livförsäkring totalt 380 959
Pensionsförsäkring totalt 5 107 411
Individuell livförsäkring 308 504
Individuell pensionsförsäkring 2 087 864
Gruppensionsförsäkring 3 019 547
Arbetstagares grupplivförsäkring 15 436
Annan grupplivförsäkring 57 019
Ersättningsansvar för direktförsäkring totalt 5 488 370
Ersättningsansvar för återförsäkring totalt 3 311
Ersättningsansvar totalt 5 491 681
Återförsäkrarnas andel av ersättningsansvaret -2 400

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_004_sv.html