Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2012 (Korjattu 31.8.2017)

Korjattu 31.8.2017. .Korjattu luku on merkitty punaisella.
  2012
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen henkivakuutus 41 234 281
  Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 36 860 138
  Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 4 374 143
  Ryhmähenkivakuutus 14 905 351
  Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 14 866 612
  Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 38 739
  Yksilöllinen eläkevakuutus 3 365 261
  Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 3 362 720
  Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 2 541
  Ryhmäeläkevakuutus 746 188
  Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 721 151
  Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 25 037
Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen henkivakuutus 1 902 757
Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 1 419 700
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset 483 057
Ryhmähenkivakuutus 278 569
Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset 252 119
Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset 26 450
Yksilöllinen eläkevakuutus 764 216
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 757 109
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 7 107
Ryhmäeläkevakuutus 80 719
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset 74 925
Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset 5 794
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, 1000 euroa Yksilöllinen eläkevakuutus 713 893
Ryhmäeläkevakuutus 329 275
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 712 842
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 1 051
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 302 285
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 20 914
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 6 075
Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Yksilöllinen eläkevakuutus 80 250
Ryhmäeläkevakuutus 82 373
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 79 385
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet 865
Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 70 420
Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet 9 500
Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet 2 453
Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 1 602 141
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 220 247
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) 327 102
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) 574 807
Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 1 680 444
Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 313 370
Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) 265 313
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) 474 926

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2012 (Korjattu 31.8.2017) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_005_fi.html