Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2012 (Korrigering 31.8.2017)

Korrigering 31.8.2017. Den korrigerande punkten är markerad med rött.
  2012
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 41 234 281
  Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 36 860 138
  Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 4 374 143
  Grupplivförsäkring 14 905 351
  Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 14 866 612
  Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 38 739
  Individuell pensionsförsäkring 3 365 261
  Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 3 362 720
  Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 2 541
  Gruppensionsförsäkring 746 188
  Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 721 151
  Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 25 037
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 902 757
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 419 700
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 483 057
Grupplivförsäkring 278 569
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 252 119
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 26 450
Individuell pensionsförsäkring 764 216
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 757 109
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 7 107
Gruppensionsförsäkring 80 719
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 74 925
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 794
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 713 893
Gruppensionsförsäkring 329 275
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 712 842
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 051
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 302 285
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 20 914
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 6 075
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 80 250
Gruppensionsförsäkring 82 373
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 79 385
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 865
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 70 420
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 500
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 2 453
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 602 141
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 220 247
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 327 102
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 574 807
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 680 444
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 313 370
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 265 313
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 474 926

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2012 (Korrigering 31.8.2017) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_005_sv.html