Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2012 (Korrigering 31.8.2017)

Korrigering 31.8.2017. Den korrigerande punkten är markerad med rött.
  2012
Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1000 eur Individuell livförsäkring 41 234 281
  Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 36 860 138
  Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 4 374 143
  Grupplivförsäkring 14 905 351
  Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 14 866 612
  Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 38 739
  Individuell pensionsförsäkring 3 365 261
  Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 3 362 720
  Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 2 541
  Gruppensionsförsäkring 746 188
  Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 721 151
  Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 25 037
Försäkringsbeståndet vid årets slut, st Individuell livförsäkring 1 902 757
Individuell livförsäkring - Försäkringar för dödsfall 1 419 700
Individuell livförsäkring - Övriga försäkringar 483 057
Grupplivförsäkring 278 569
Grupplivförsäkring - Försäkringar för dödsfall 252 119
Grupplivförsäkring - Övriga försäkringar 26 450
Individuell pensionsförsäkring 764 216
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 757 109
Individuell pensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 7 107
Gruppensionsförsäkring 80 719
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med ålderspensionsskydd 74 925
Gruppensionsförsäkring - Försäkringar med annat pensionsskydd 5 794
Påbörjade pensioner vid årets slut, 1000 eur Individuell pensionsförsäkring 713 893
Gruppensionsförsäkring 329 275
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 712 842
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 1 051
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 302 285
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 20 914
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 6 075
Påbörjade pensioner vid årets slut, st Individuell pensionsförsäkring 80 250
Gruppensionsförsäkring 82 373
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 79 385
Individuell pensionsförsäkring - Övriga pensioner 865
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 70 420
Gruppensionsförsäkring - Familjepensioner 9 500
Gruppensionsförsäkring - Övriga pensioner 2 453
Fördelning av försäkringar efter försäkringsklass Icke fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 1 602 141
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 220 247
Fondanknuten livförsäkring (antal avtal) 327 102
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal avtal) 574 807
Icke fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 1 680 444
Icke fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 313 370
Fondanknuten livförsäkring (antal försäkrade) 265 313
Fondanknuten pensionsförsäkring (antal försäkrade) 474 926

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 5. Livförsäkringsbolagens försäkringsbestånd 2012 (Korrigering 31.8.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_005_sv.html