Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012

  2012
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 3 979 763 -3 916 975 424 773
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 974 435 -3 915 394 424 773
Henkivakuutus 851 354 -1 956 065 365 294
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta .. .. ..
Sijoitussidonnainen vakuutus 1 775 988 -944 650 59 264
Pysyvä sairausvakuutus .. .. ..
Tontiinitoiminta .. .. ..
Kapitalisaatiosopimustoiminta 1 293 132 -997 942 215
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen .. .. ..
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 53 960 -16 737 ..
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset .. .. ..
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 5 328 -1 581 ..
Kotimainen jälleenvakuutus 2 684 -363 ..
Ulkomainen jälleenvakuutus 2 644 -1 218 ..
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta .. .. ..

Lähde: Vakuutustoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2012, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_007_fi.html