Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012

  2012
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 3 979 763 -3 916 975 424 773
Direkt livförsäkring totalt 3 974 435 -3 915 394 424 773
Livförsäkring 851 354 -1 956 065 365 294
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln .. .. ..
Fondanknuten försäkring 1 775 988 -944 650 59 264
Permanent sjukförsäkring .. .. ..
Tontinverksamhet .. .. ..
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 1 293 132 -997 942 215
Förvaltning av gruppensionsfonder .. .. ..
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 53 960 -16 737 ..
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen .. .. ..
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 5 328 -1 581 ..
Inhemsk återförsäkring 2 684 -363 ..
Utländsk återförsäkring 2 644 -1 218 ..
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring .. .. ..

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_007_sv.html