Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012

  2012
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 3 979 763 -3 916 975 424 773
Direkt livförsäkring totalt 3 974 435 -3 915 394 424 773
Livförsäkring 851 354 -1 956 065 365 294
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln .. .. ..
Fondanknuten försäkring 1 775 988 -944 650 59 264
Permanent sjukförsäkring .. .. ..
Tontinverksamhet .. .. ..
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 1 293 132 -997 942 215
Förvaltning av gruppensionsfonder .. .. ..
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 53 960 -16 737 ..
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen .. .. ..
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 5 328 -1 581 ..
Inhemsk återförsäkring 2 684 -363 ..
Utländsk återförsäkring 2 644 -1 218 ..
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring .. .. ..

Källa: Försäkringsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Kerttu Helin 09 1734 3330, Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2012, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2012/vato_2012_2013-12-11_tau_007_sv.html