Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2014, milj. euroa

  2014
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 97 183 66
Sijoitukset yhteensä 82 341 12 978 20 853
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset - 1) - 1) 27 159
Saamiset yhteensä 5 463 1 357 489
Muu omaisuus yhteensä 2 290 571 1 758
Siirtosaamiset yhteensä 542 263 233
VASTAAVAA 90 734 15 352 50 558
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 374 2 862 2 867
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 6 11 4
Pääomalainat - 1) 140 360
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 85 184 11 595 19 326
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka - 1) - 1) 27 155
Pakolliset varaukset yhteensä - 1) 12 - 1)
Jälleenvakuutustalletevelat - 1) - 1) - 1)
Velat yhteensä 4 231 451 656
Siirtovelat 939 280 189
VASTATTAVAA 90 734 15 352 50 558
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_001_fi.html