Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2014, miljoner euro

  2014
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 97 183 66
Placeringar totalt 82 341 12 978 20 853
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar - 1) - 1) 27 159
Fordringar totalt 5 463 1 357 489
Övriga tillgångar totalt 2 290 571 1 758
Aktiva resultatregleringar totalt 542 263 233
AKTIVA 90 734 15 352 50 558
Eget kapital/grundkapital totalt 374 2 862 2 867
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 6 11 4
Kapitallån - 1) 140 360
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 85 184 11 595 19 326
Ansvarsskuld för fondförsäkringar - 1) - 1) 27 155
Avsättningar totalt - 1) 12 - 1)
Depåskulder inom återförsäkring - 1) - 1) - 1)
Skulder totalt 4 231 451 656
Passiva resultatregleringar 939 280 189
PASSIVA 90 734 15 352 50 558
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_001_sv.html