Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2014

  2014
Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 2 716 997
Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä 2 662 300
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 252 284
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä 681 677
Yksilöllinen henkivakuutus - Takaisinostot 1 651 703
Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 13 360
Yksilöllinen henkivakuutus - Muut korvaukset 63 276
Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa 26 684
Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä 28 013
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa 7 444
Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa 1 136
Muu ryhmähenkivakuutus - Muut korvaukset 19 432
Eläkevakuutus yhteensä 1 152 820
Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä 777 862
Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet 688 449
Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut korvaukset 20 327
Yksilöllinen eläkevakuutus - Takaisinostot 69 087
Ryhmäeläkevakuutus yhteensä 374 958
Ryhmäeläkevakuutus- Vanhuuseläkkeet 338 716
Ryhmäeläkevakuutus - Muut korvaukset 24 309
Ryhmäeläkevakuutus- Takaisinostot 11 933
Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 3 869 817
Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä 1 163
Maksetut korvaukset yhteensä 3 870 980
Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 26 400 094
Eläkevakuutus yhteensä 14 427 172
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 26 332 903
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 43 710
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 23 481
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 10 802 577
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 624 595
Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 40 827 266
Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä 1 309
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä 40 828 574
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta - 1)
Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä 416 060
Eläkevakuutus yhteensä 5 299 453
Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus 380 627
Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 14 996
Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus 20 437
Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus 2 287 783
Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus 3 011 670
Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä 5 715 513
Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä 1 443
Korvausvastuu yhteensä 5 716 956
Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta - 1)
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_004_fi.html