Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2014

  2014
Av försäkringsavtal föranledda utbetalningar, 1000 eur Livförsäkring totalt 2 716 997
Livförsäkring - Individuell livförsäkring totalt 2 662 300
Livförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 252 284
Livförsäkring - Försäkringssummor vid utgången av försäkringsperioden 681 677
Livförsäkring - Återköp 1 651 703
Livförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 13 360
Livförsäkring - Övriga ersättningar 63 276
Grupplivförsäkringssummor vid arbetstagares dödsfall 26 684
Annan grupplivförsäkring totalt 28 013
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid dödsfall 7 444
Annan grupplivförsäkring - Försäkringssummor vid bestående invaliditet 1 136
Annan grupplivförsäkring - Övriga ersättningar 19 432
Pensionsförsäkring totalt 1 152 820
Individuell pensionsförsäkring totalt 777 862
Individuell pensionsförsäkring - Ålderspensioner 688 449
Individuell pensionsförsäkring - Övriga ersättningar 20 327
Individuell pensionsförsäkring - Återköp 69 087
Gruppensionsförsäkring totalt 374 958
Gruppensionsförsäkring - Ålderspensioner 338 716
Gruppensionsförsäkring - Övriga ersättningar 24 309
Gruppensionsförsäkring - Återköp 11 933
Av direktförsäkring utbetalda ersättningar totalt 3 869 817
Av återförsäkring utbetalda ersättningar totalt 1 163
Utbetalda ersättningar totalt 3 870 980
Premieansvar, 1000 eur Livförsäkring totalt 26 400 094
Annan grupplivförsäkring totalt 23 481
Pensionsförsäkring totalt 14 427 172
Individuell livförsäkring 26 332 903
Arbetstagarens grupplivförsäkring 43 710
Individuell pensionsförsäkring 10 802 577
Gruppensionsförsäkring 3 624 595
Premieansvar för direktförsäkring totalt 40 827 266
Premieansvar för återförsäkring totalt 1 309
Premieansvar totalt 40 828 574
Återförsäkrarnas andel av premieansvaret - 1)
Ersättningsansvar (inkl. utjämningsbelopp), 1000 eur Livförsäkring totalt 416 060
Pensionsförsäkring totalt 5 299 453
Individuell livförsäkring 380 627
Individuell pensionsförsäkring 2 287 783
Gruppensionsförsäkring 3 011 670
Arbetstagares grupplivförsäkring 14 996
Annan grupplivförsäkring 20 437
Ersättningsansvar för direktförsäkring totalt 5 715 513
Ersättningsansvar för återförsäkring totalt 1 443
Ersättningsansvar totalt 5 716 956
Återförsäkrarnas andel av ersättningsansvaret - 1)
1) “-” Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 4. Livförsäkringsbolagens betalningar och ansvar 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_004_sv.html