Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2014 (Korjattu 22.3.2018)

Korjattu 22.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  2014
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm 2) Vakuutettujen lkm 2)
Vahinkovakuutus yhteensä 4 529 130 -2 938 659 1 875 436 .. 1) .. 1)
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 394 148 -2 836 622 1 874 647 .. 1) .. 1)
Lakisääteinen tapaturma 589 570 -477 239 154 354 .. 1) .. 1)
Urheilijoiden tapaturma 4 236 -4 465 1 373 .. 1) .. 1)
Muu tapaturma 170 172 -94 203 179 364 .. 1) .. 1)
Sairaus 312 434 -230 818 422 016 .. 1) .. 1)
Maa-ajoneuvot 786 485 -521 150 423 304 .. 1) .. 1)
Raiteilla liikkuva kalusto 1 000 -1 .. .. 1) .. 1)
Ilma-alukset 4 .. .. .. 1) .. 1)
Alukset 71 800 -48 384 8 314 .. 1) .. 1)
Kuljetettavat tavarat 55 551 -24 933 48 046 .. 1) .. 1)
Tulipalo ja luonnonvoimat 456 687 -318 118 61 007 .. 1) .. 1)
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 544 611 -375 384 407 970 .. 1) .. 1)
Moottoriajoneuvon vastuu 827 295 -496 239 126 504 .. 1) .. 1)
Ilma-aluksen vastuu .. -1 .. .. 1) .. 1)
Vesiliikennealuksen vastuu 2 021 -381 61 .. 1) .. 1)
Yleinen vastuu 392 013 -142 206 23 996 .. 1) .. 1)
Luotto 9 096 -1 460 157 .. 1) .. 1)
Takaus 17 776 -3 186 76 .. 1) .. 1)
Muut varallisuusvahingot 66 265 -42 507 3 477 .. 1) .. 1)
Oikeusturva 87 132 -55 947 14 628 .. 1) .. 1)
Matka-apu .. .. .. .. 1) .. 1)
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 134 982 -102 037 789 .. 1) .. 1)
Kotimainen jälleenvakuutus 69 434 -55 827 105 .. 1) .. 1)
Ulkomainen jälleenvakuutus 65 547 -46 210 684 .. 1) .. 1)
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
2) Korjatut tiedot

Lähde: Vakuutustoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2014, Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2014 (Korjattu 22.3.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_008_fi.html