Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014 (Korrigering 22.3.2018)

Korrigering 22.3.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2014
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st 2) Antal försäkrade, st 2)
Skadeförsäkring totalt 4 529 130 -2 938 659 1 875 436 .. 1) .. 1)
Direkt skadeförsäkring totalt 4 394 148 -2 836 622 1 874 647 .. 1) .. 1)
Lagstadgat olycksfall 589 570 -477 239 154 354 .. 1) .. 1)
Idrottsutövares olycksfall 4 236 -4 465 1 373 .. 1) .. 1)
Övrigt olycksfall 170 172 -94 203 179 364 .. 1) .. 1)
Sjukdom 312 434 -230 818 422 016 .. 1) .. 1)
Landfordon 786 485 -521 150 423 304 .. 1) .. 1)
Spårburna fordon 1 000 -1 .. .. 1) .. 1)
Luftfartyg 4 .. .. .. 1) .. 1)
Fartyg 71 800 -48 384 8 314 .. 1) .. 1)
Godstransport 55 551 -24 933 48 046 .. 1) .. 1)
Brand och naturkrafter 456 687 -318 118 61 007 .. 1) .. 1)
Annan skada på egendom 544 611 -375 384 407 970 .. 1) .. 1)
Motorfordonsansvar 827 295 -496 239 126 504 .. 1) .. 1)
Luftfartygsansvar .. -1 .. .. 1) .. 1)
Sjötrafikfartygsansvar 2 021 -381 61 .. 1) .. 1)
Allmän ansvarighet 392 013 -142 206 23 996 .. 1) .. 1)
Kredit 9 096 -1 460 157 .. 1) .. 1)
Borgen 17 776 -3 186 76 .. 1) .. 1)
Andra förmögenhetsskador 66 265 -42 507 3 477 .. 1) .. 1)
Rättskydd 87 132 -55 947 14 628 .. 1) .. 1)
Turistassistans .. .. .. .. 1) .. 1)
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 134 982 -102 037 789 .. 1) .. 1)
Inhemsk återförsäkring 69 434 -55 827 105 .. 1) .. 1)
Utländsk återförsäkring 65 547 -46 210 684 .. 1) .. 1)
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
2) Korrigerade uppgifter

Källa: Försäkringsverksamhet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2014, Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2014 (Korrigering 22.3.2018) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2014/vato_2014_2015-10-29_tau_008_sv.html