Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2015, milj. euroa

  2015
401 Työeläkevakuutusyhtiö 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 102 194 84
Sijoitukset yhteensä 85 169 13 368 20 788
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset - 1) - 31 643
Saamiset yhteensä 5 616 1 415 336
Muu omaisuus yhteensä 3 475 588 1 353
Siirtosaamiset yhteensä 476 253 255
VASTAAVAA 94 839 15 817 54 459
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 389 2 947 2 756
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 10 3
Pääomalainat - 225 551
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 88 204 12 109 19 021
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka - - 31 627
Pakolliset varaukset yhteensä - 9 -
Jälleenvakuutustalletevelat - - -
Velat yhteensä 5 543 318 320
Siirtovelat 696 200 181
VASTATTAVAA 94 839 15 817 54 459
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_001_fi.html