Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2015, miljoner euro

  2015
401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer 410 Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 102 194 84
Placeringar totalt 85 169 13 368 20 788
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar - 1) - 31 643
Fordringar totalt 5 616 1 415 336
Övriga tillgångar totalt 3 475 588 1 353
Aktiva resultatregleringar totalt 476 253 255
AKTIVA 94 839 15 817 54 459
Eget kapital/grundkapital totalt 389 2 947 2 756
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 8 10 3
Kapitallån - 225 551
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 88 204 12 109 19 021
Ansvarsskuld för fondförsäkringar - - 31 627
Avsättningar totalt - 9 -
Depåskulder inom återförsäkring - - -
Skulder totalt 5 543 318 320
Passiva resultatregleringar 696 200 181
PASSIVA 94 839 15 817 54 459
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_001_sv.html