Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015

  2015
Jatkuvat työsuhteet ja yrittäjänäolojaksot, lkm TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutusten määrä 143 955
  TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutettujen määrä 1 552 727
TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä 725
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus, vakuutusten määrä 205 236
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä 94
Alkaneet eläkkeet, lkm Alkaneet eläkkeet 1 140 247
Vanhuuseläkkeet 857 479
Työkyvyttömyyseläkkeet 107 913
Työttömyyseläkkeet - 1)
Osa-aikaeläkkeet 5 200
Perhe-eläkkeet 169 655
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, lkm Vanhuuseläkkeet 47 285
Työkyvyttömyyseläkkeet 17 976
Työttömyyseläkkeet -
Osa-aikaeläkkeet 1 865
Perhe-eläkkeet 9 695
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet 76 821
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, 1000 euro Vanhuuseläkkeet 579 302
Työkyvyttömyyseläkkeet 110 857
Työttömyyseläkkeet -
Osa-aikaeläkkeet 24 650
Perhe-eläkkeet 40 480
Tilivuonna myönnetyt eläkkeet 755 290
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_003_fi.html