Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2015

  2015
Fortgående arbetsförhållanden och företagarperioder, st Basförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 143 955
  Basförsäkring enligt ArPL, antalet försäkrade 1 552 727
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL, antal försäkringar 725
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL, antal försäkringar 205 236
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL, antal försäkringar 94
Påbörjade pensioner, st Påbörjade pensioner 1 140 247
Ålderspensioner 857 479
Invalidpensioner 107 913
Arbetslöshetspensioner - 1)
Deltidspensioner 5 200
Familjepensioner 169 655
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, st Ålderspensioner 47 285
Invalidpensioner 17 976
Arbetslöshetspensioner -
Deltidspensioner 1 865
Familjepensioner 9 695
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 76 821
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Ålderspensioner 579 302
Invalidpensioner 110 857
Arbetslöshetspensioner -
Deltidspensioner 24 650
Familjepensioner 40 480
Under räkenskapsåret beviljade pensioner 755 290
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 3. Arbetspensionsbolagens försäkringsbestånd 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_003_sv.html