Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2015

  2015
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm
Henkivakuutus yhteensä 6 258 870 -3 870 817 377 326
Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä 6 256 391 -3 870 745 377 326
Henkivakuutus 668 983 -1 451 740 314 401
Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta - 1) - -
Sijoitussidonnainen vakuutus 3 484 165 -1 259 106 62 287
Pysyvä sairausvakuutus - - -
Tontiinitoiminta - - -
Kapitalisaatiosopimustoiminta 2 017 909 -891 432 608
Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen - - -
Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset 85 334 -268 467 30
Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja eläkevakuutukset - - -
Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 2 478 -72 -
Kotimainen jälleenvakuutus 27 - -
Ulkomainen jälleenvakuutus 2 451 -72 -
Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta - - -
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_007_fi.html