Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015

  2015
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st
Livförsäkring totalt 6 258 870 -3 870 817 377 326
Direkt livförsäkring totalt 6 256 391 -3 870 745 377 326
Livförsäkring 668 983 -1 451 740 314 401
Försäkring som utfaller vid äktenskaps ingående och försäkring som utfaller vid födseln - 1) - -
Fondanknuten försäkring 3 484 165 -1 259 106 62 287
Permanent sjukförsäkring - - -
Tontinverksamhet - - -
Kapitaliseringsavtalsverksamhet 2 017 909 -891 432 608
Förvaltning av gruppensionsfonder - - -
Gruppliv- och gruppensionsförsäkringar 85 334 -268 467 30
Liv- och pensionsförsäkringar som regleras i socialförsäkringslagstiftningen - - -
Mottagen återförsäkring vid livförsäkring totalt 2 478 -72 -
Inhemsk återförsäkring 27 - -
Utländsk återförsäkring 2 451 -72 -
Gruppensionsförsäkrings andel av återförsäkring - - -
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 7. Livförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_007_sv.html