Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2015 (Korjattu 22.3.2018)

Korjattu 22.3.2018. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  2015
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm 2) Vakuutettujen lkm 2)
Vahinkovakuutus yhteensä 4 483 226 -2 871 643 1 925 342 .. 1) .. 1)
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 347 690 -2 785 620 1 924 789 .. 1) .. 1)
Lakisääteinen tapaturma 599 837 -480 039 159 912 .. 1) .. 1)
Urheilijoiden tapaturma 4 269 -4 521 1 231 .. 1) .. 1)
Muu tapaturma 176 223 -98 995 175 269 .. 1) .. 1)
Sairaus 347 598 -244 290 437 528 .. 1) .. 1)
Maa-ajoneuvot 804 723 -528 795 439 057 .. 1) .. 1)
Raiteilla liikkuva kalusto 1 002 -4 .. .. 1) .. 1)
Ilma-alukset 2 .. .. .. 1) .. 1)
Alukset 73 558 -52 182 7 545 .. 1) .. 1)
Kuljetettavat tavarat 57 273 -27 831 51 374 .. 1) .. 1)
Tulipalo ja luonnonvoimat 418 842 -231 259 31 591 .. 1) .. 1)
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 607 709 -398 103 458 081 .. 1) .. 1)
Moottoriajoneuvon vastuu 845 177 -483 693 120 711 .. 1) .. 1)
Ilma-aluksen vastuu .. -1 .. .. 1) .. 1)
Vesiliikennealuksen vastuu 2 021 -350 57 .. 1) .. 1)
Yleinen vastuu 232 839 -137 733 24 070 .. 1) .. 1)
Luotto 4 011 -943 118 .. 1) .. 1)
Takaus 17 140 -2 213 108 .. 1) .. 1)
Muut varallisuusvahingot 64 889 -40 961 3 609 .. 1) .. 1)
Oikeusturva 90 577 -53 708 14 528 .. 1) .. 1)
Matka-apu .. .. .. .. 1) .. 1)
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 135 536 -86 023 553 .. 1) .. 1)
Kotimainen jälleenvakuutus 69 765 -46 751 48 .. 1) .. 1)
Ulkomainen jälleenvakuutus 65 771 -39 272 505 .. 1) .. 1)
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
2) Korjatut tiedot

Lähde: Vakuutustoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 21.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2015, Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2015 (Korjattu 22.3.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_008_fi.html