Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015 (Korrigering 22.3.2018)

Korrigering 22.3.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  2015
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st 2) Antal försäkrade, st 2)
Skadeförsäkring totalt 4 483 226 -2 871 643 1 925 342 .. 1) .. 1)
Direkt skadeförsäkring totalt 4 347 690 -2 785 620 1 924 789 .. 1) .. 1)
Lagstadgat olycksfall 599 837 -480 039 159 912 .. 1) .. 1)
Idrottsutövares olycksfall 4 269 -4 521 1 231 .. 1) .. 1)
Övrigt olycksfall 176 223 -98 995 175 269 .. 1) .. 1)
Sjukdom 347 598 -244 290 437 528 .. 1) .. 1)
Landfordon 804 723 -528 795 439 057 .. 1) .. 1)
Spårburna fordon 1 002 -4 .. .. 1) .. 1)
Luftfartyg 2 .. .. .. 1) .. 1)
Fartyg 73 558 -52 182 7 545 .. 1) .. 1)
Godstransport 57 273 -27 831 51 374 .. 1) .. 1)
Brand och naturkrafter 418 842 -231 259 31 591 .. 1) .. 1)
Annan skada på egendom 607 709 -398 103 458 081 .. 1) .. 1)
Motorfordonsansvar 845 177 -483 693 120 711 .. 1) .. 1)
Luftfartygsansvar .. -1 .. .. 1) .. 1)
Sjötrafikfartygsansvar 2 021 -350 57 .. 1) .. 1)
Allmän ansvarighet 232 839 -137 733 24 070 .. 1) .. 1)
Kredit 4 011 -943 118 .. 1) .. 1)
Borgen 17 140 -2 213 108 .. 1) .. 1)
Andra förmögenhetsskador 64 889 -40 961 3 609 .. 1) .. 1)
Rättskydd 90 577 -53 708 14 528 .. 1) .. 1)
Turistassistans .. .. .. .. 1) .. 1)
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 135 536 -86 023 553 .. 1) .. 1)
Inhemsk återförsäkring 69 765 -46 751 48 .. 1) .. 1)
Utländsk återförsäkring 65 771 -39 272 505 .. 1) .. 1)
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
2) Korrigerade uppgifter

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 8. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2015 (Korrigering 22.3.2018) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_008_sv.html