Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2017, milj. euroa

  2017
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 8 749 2 991 707
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 33 421 2 574 1 102
Osinkotuotot 1 463 295 176
Korkotuotot 893 338 130
Muut sijoitustuotot 9 339 878 256
Arvonalentumisten palautukset 475 87 90
Myyntivoitot 21 250 976 450
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -24 672 -1 275 -392
Kulut kiinteistösijoituksista -380 -77 -67
Kulut muista sijoituksista -5 448 -586 -73
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -437 -96 -21
Arvonalentumiset -2 642 -365 -162
Rakennusten suunnitelmapoistot -24 -3 -8
Myyntitappiot -15 741 -149 -61
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut 0 1 692 -3

Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2017, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_002_fi.html