Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2017, miljoner euro

  2017
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 8 749 2 991 707
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 33 421 2 574 1 102
Utdelningsintäkter 1 463 295 176
Ränteintäkter 893 338 130
Övriga intäkter 9 339 878 256
Återförda nedskrivningar 475 87 90
Försäljningsvinster 21 250 976 450
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -24 672 -1 275 -392
Kostnader för fastighetsplaceringar -380 -77 -67
Kostnader för övriga placeringar -5 448 -586 -73
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -437 -96 -21
Nedskrivningar -2 642 -365 -162
Fastighetsavskrivningar enligt plan -24 -3 -8
Försäljningsförluste -15 741 -149 -61
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar 0 1 692 -3

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2017, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_002_sv.html