Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2017

  2017
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 4 264 557 -2 688 154 .. 1) 24 087 579 11 888 655
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 4 121 394 -2 764 251 2 029 401 23 810 300 11 888 655
Lakisääteinen tapaturma 554 071 -452 822 170 725 230 216 1 442 785
Urheilijoiden tapaturma 3 775 -2 843 696 57 600
Muu tapaturma 187 354 -104 206 149 483 1 701 327 6 813 218
Sairaus 389 326 -286 603 612 845 1 749 965 3 632 052
Maa-ajoneuvot 771 466 -541 158 445 458 2 390 603 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 67 351 -43 457 6 486 151 770 .
Kuljetettavat tavarat 57 650 -28 105 56 195 1 048 357 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 395 994 -241 650 21 648 2 988 511 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 578 714 -383 472 408 732 2 883 126 .
Moottoriajoneuvon vastuu 709 420 -444 937 109 163 4 556 663 .
Ilma-aluksen vastuu 0 0 0 0 .
Vesiliikennealuksen vastuu 3 152 -1 245 75 44 791 .
Yleinen vastuu 221 137 -128 011 24 349 2 857 266 .
Luotto 2 376 -1 761 10 14 378 .
Takaus 23 624 -1 242 59 5 463 .
Muut varallisuusvahingot 64 297 -50 798 8 818 418 685 .
Oikeusturva 90 739 -51 931 14 659 2 769 118 .
Matka-apu 0 0 0 0 .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 143 164 76 097 .. 277 279 .
Kotimainen jälleenvakuutus 79 291 -47 069 84 117 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 63 872 123 166 .. 277 162 .
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2017, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_004_fi.html