Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017

  2017
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 4 264 557 -2 688 154 .. 1) 24 087 579 11 888 655
Direkt skadeförsäkring totalt 4 121 394 -2 764 251 2 029 401 23 810 300 11 888 655
Lagstadgat olycksfall 554 071 -452 822 170 725 230 216 1 442 785
Idrottsutövares olycksfall 3 775 -2 843 696 57 600
Övrigt olycksfall 187 354 -104 206 149 483 1 701 327 6 813 218
Sjukdom 389 326 -286 603 612 845 1 749 965 3 632 052
Landfordon 771 466 -541 158 445 458 2 390 603 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 67 351 -43 457 6 486 151 770 .
Godstransport 57 650 -28 105 56 195 1 048 357 .
Brand och naturkrafter 395 994 -241 650 21 648 2 988 511 .
Annan skada på egendom 578 714 -383 472 408 732 2 883 126 .
Motorfordonsansvar 709 420 -444 937 109 163 4 556 663 .
Luftfartygsansvar 0 0 0 0 .
Sjötrafikfartygsansvar 3 152 -1 245 75 44 791 .
Allmän ansvarighet 221 137 -128 011 24 349 2 857 266 .
Kredit 2 376 -1 761 10 14 378 .
Borgen 23 624 -1 242 59 5 463 .
Andra förmögenhetsskador 64 297 -50 798 8 818 418 685 .
Rättskydd 90 739 -51 931 14 659 2 769 118 .
Turistassistans 0 0 0 0 .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 143 164 76 097 .. 277 279 .
Inhemsk återförsäkring 79 291 -47 069 84 117 .
Utländsk återförsäkring 63 872 123 166 .. 277 162 .
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_tau_004_sv.html