Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2018, milj. euroa

  2018
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 71 89 236
Sijoitukset yhteensä 95 764 18 254 11 508
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset . 36 250 .
Saamiset yhteensä 6 033 371 1 303
Muu omaisuus yhteensä 4 345 1 454 510
Siirtosaamiset yhteensä 512 186 113
VASTAAVAA 106 724 56 604 13 670
Oma pääoma /peruspääoma yhteensä 424 2 381 3 209
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 8 3 13
Pääomalainat . 522 135
Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus 100 683 16 836 9 645
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus . 36 268 .
Pakolliset varaukset yhteensä . . 4
Jälleenvakuutustalletevelat . 1 .
Muut velat yhteensä 5 045 336 548
Siirtovelat 563 258 117
VASTATTAVAA 106 724 56 604 13 670
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018, Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_001_fi.html