Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2018, miljoner euro

  2018
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Immateriella tillgångar totalt 71 89 236
Placeringar totalt 95 764 18 254 11 508
Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar . 36 250 .
Fordringar totalt 6 033 371 1 303
Övriga tillgångar totalt 4 345 1 454 510
Aktiva resultatregleringar totalt 512 186 113
AKTIVA 106 724 56 604 13 670
Eget kapital/grundkapital totalt 424 2 381 3 209
Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt 8 3 13
Kapitallån . 522 135
Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel 100 683 16 836 9 645
Ansvarsskuld för fondförsäkringar . 36 268 .
Avsättningar totalt . . 4
Depåskulder inom återförsäkring . 1 .
Skulder totalt 5 045 336 548
Passiva resultatregleringar 563 258 117
PASSIVA 106 724 56 604 13 670
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 1. Försäkringsbolagens balansräkningar 2018, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_001_sv.html