Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2018, milj. euroa

  2018
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 1 274 -1 180 223
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 30 026 2 089 635
Osinkotuotot 1 442 336 152
Korkotuotot 1 224 325 100
Muut sijoitustuotot 5 680 762 95
Arvonalentumisten palautukset 1 101 79 40
Myyntivoitot 20 579 587 249
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -28 752 -1 712 -412
Kulut kiinteistösijoituksista -405 -81 -64
Kulut muista sijoituksista -6 006 -371 -34
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -858 -125 -15
Arvonalentumiset -4 112 -868 -196
Rakennusten suunnitelmapoistot -24 -5 -7
Myyntitappiot -17 348 -261 -95
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut . -1 557 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2018, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_002_fi.html