Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2018, miljoner euro

  2018
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 1 274 -1 180 223
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 30 026 2 089 635
Utdelningsintäkter 1 442 336 152
Ränteintäkter 1 224 325 100
Övriga intäkter 5 680 762 95
Återförda nedskrivningar 1 101 79 40
Försäljningsvinster 20 579 587 249
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -28 752 -1 712 -412
Kostnader för fastighetsplaceringar -405 -81 -64
Kostnader för övriga placeringar -6 006 -371 -34
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -858 -125 -15
Nedskrivningar -4 112 -868 -196
Fastighetsavskrivningar enligt plan -24 -5 -7
Försäljningsförluste -17 348 -261 -95
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar . -1 557 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2018, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_002_sv.html