Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2018

  2018
Vakuutusmaksutulo, 1000 euroa Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm
Vahinkovakuutus yhteensä 3 555 303 -2 537 566 .. 1) 25 492 751 12 406 726
Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä 3 407 769 -2 462 127 1 837 936 24 514 773 12 406 726
Lakisääteinen tapaturma 446 975 -369 572 145 368 230 127 1 448 222
Urheilijoiden tapaturma 1 144 -838 516 53 600
Muu tapaturma 166 242 -98 121 141 787 1 718 848 7 157 115
Sairaus 354 537 -277 934 598 722 1 758 131 3 800 789
Maa-ajoneuvot 628 846 -498 951 396 801 2 440 035 .
Raiteilla liikkuva kalusto .. .. .. .. .
Ilma-alukset .. .. .. .. .
Alukset 75 202 -41 291 7 167 189 418 .
Kuljetettavat tavarat 43 168 -20 820 50 765 1 081 655 .
Tulipalo ja luonnonvoimat 314 734 -239 124 19 117 3 008 526 .
Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot 477 436 -320 296 343 975 2 911 797 .
Moottoriajoneuvon vastuu 552 626 -372 118 93 212 4 639 934 .
Ilma-aluksen vastuu . . . . .
Vesiliikennealuksen vastuu 3 515 -1 086 133 47 087 .
Yleinen vastuu 191 918 -112 930 19 385 3 163 023 .
Luotto 264 -69 8 13 327 .
Takaus 23 800 111 37 5 353 .
Muut varallisuusvahingot 56 496 -65 891 9 221 454 775 .
Oikeusturva 70 039 -43 191 11 722 2 852 680 .
Matka-apu . . . . .
Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä 147 534 -75 439 477 977 978 .
Kotimainen jälleenvakuutus 88 161 -49 765 105 125 .
Ulkomainen jälleenvakuutus 59 373 -25 674 372 977 853 .
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2018, Liitetaulukko 4. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_004_fi.html