Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018

  2018
Premieinkomst, 1000 eur Utbetalda ersättningar, 1000 eur Antalet anmälda skador, st Antal avtal eller försäkringar, st Antal försäkrade, st
Skadeförsäkring totalt 3 555 303 -2 537 566 .. 1) 25 492 751 12 406 726
Direkt skadeförsäkring totalt 3 407 769 -2 462 127 1 837 936 24 514 773 12 406 726
Lagstadgat olycksfall 446 975 -369 572 145 368 230 127 1 448 222
Idrottsutövares olycksfall 1 144 -838 516 53 600
Övrigt olycksfall 166 242 -98 121 141 787 1 718 848 7 157 115
Sjukdom 354 537 -277 934 598 722 1 758 131 3 800 789
Landfordon 628 846 -498 951 396 801 2 440 035 .
Spårburna fordon .. .. .. .. .
Luftfartyg .. .. .. .. .
Fartyg 75 202 -41 291 7 167 189 418 .
Godstransport 43 168 -20 820 50 765 1 081 655 .
Brand och naturkrafter 314 734 -239 124 19 117 3 008 526 .
Annan skada på egendom 477 436 -320 296 343 975 2 911 797 .
Motorfordonsansvar 552 626 -372 118 93 212 4 639 934 .
Luftfartygsansvar . . . . .
Sjötrafikfartygsansvar 3 515 -1 086 133 47 087 .
Allmän ansvarighet 191 918 -112 930 19 385 3 163 023 .
Kredit 264 -69 8 13 327 .
Borgen 23 800 111 37 5 353 .
Andra förmögenhetsskador 56 496 -65 891 9 221 454 775 .
Rättskydd 70 039 -43 191 11 722 2 852 680 .
Turistassistans . . . . .
Mottagen återförsäkring vid skadeförsäkring totalt 147 534 -75 439 477 977 978 .
Inhemsk återförsäkring 88 161 -49 765 105 125 .
Utländsk återförsäkring 59 373 -25 674 372 977 853 .
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2018, Tabellbilaga 4. Skadeförsäkringsbolagens uppgifter efter försäkringsklass 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2018/vato_2018_2019-10-31_tau_004_sv.html