Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2020, milj. euroa

  2020
Työeläkevakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 5 372 2 866 328
Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä 42 598 2 088 673
Osinkotuotot 1 732 204 148
Korkotuotot 1 034 250 80
Muut sijoitustuotot 9 049 597 96
Arvonalentumisten palautukset 375 64 64
Myyntivoitot 30 408 973 285
Sijoitustoiminnan kulut yhteensä -37 225 -1 387 -345
Kulut kiinteistösijoituksista -373 -68 -61
Kulut muista sijoituksista -5 673 -213 -8
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut -662 -66 -19
Arvonalentumiset -3 824 -536 -164
Rakennusten suunnitelmapoistot -26 -2 -7
Myyntitappiot -26 667 -501 -86
Sijoitusten arvonmuutokset ja arvonkorotukset ja niiden oikaisut 0 2 164 0
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Vakuutustoiminta 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2020, Liitetaulukko 2. Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot 2020, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_002_fi.html