Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2020, miljoner euro

  2020
Arbetspensionsförsäkringsbolag Livförsäkringsbolag inkl. utländska filialer Skadeförsäkringsbolag inkl. utländska filialer
Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 5 372 2 866 328
Intäkter av placeringsverksamhet, totalt 42 598 2 088 673
Utdelningsintäkter 1 732 204 148
Ränteintäkter 1 034 250 80
Övriga intäkter 9 049 597 96
Återförda nedskrivningar 375 64 64
Försäljningsvinster 30 408 973 285
Kostnader för placeringsverksamheten totalt -37 225 -1 387 -345
Kostnader för fastighetsplaceringar -373 -68 -61
Kostnader för övriga placeringar -5 673 -213 -8
Ränteutgifter och övriga kostnader för främmande kapital -662 -66 -19
Nedskrivningar -3 824 -536 -164
Fastighetsavskrivningar enligt plan -26 -2 -7
Försäljningsförluste -26 667 -501 -86
Värdeförändringar och uppskrivningar av placeringar samt deras korrigeringar 0 2 164 0
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Försäkringsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Hämäläinen 029 551 3737, Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2020, Tabellbilaga 2. Intäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2020/vato_2020_2021-10-28_tau_002_sv.html