Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Loppuunkäsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2005

Vuoden 2005 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 5 676 velkajärjestelyasiaa, joista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 546. Päättyneistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 4 003 tapauksessa. Näistä 579 oli yhteishakemuksia.

Vuonna 2005 vahvistetuissa maksuohjelmissa maksuvelvollisuus poistui kokonaan 1 394 tapauksessa. Poistettujen maksuvelvollisuuksien osuus kaikista vahvistetuista maksuohjelmista oli lähes 35 prosenttia. Osuus lisääntyi neljä prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta.

Vuonna 2005 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 642 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2005 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 51 000 euroa, mikä on noin 5 000 euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2005 vahvistettujen maksuohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta maksuohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 5,9 kuukautta. Maksuohjelman pituus oli viisi vuotta 71 prosentissa maksuohjelmista.

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista 88 prosentille vahvistettiin maksuohjelma. Vahvistettujen maksuohjelmien osuus loppuun käsitellyistä hakemuksista oli sama kuin vuotta aiemmin.

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset 1995-2005

Vuosi Hakemus
hylätty
Maksuohjelma
vahvistettu
Muu
päätös
Hakemuksia
yhteensä
N % N % N % N %
1995 1 513 11,5 10 723 81,1 983 7,4 13 219 100,0
1996 1 767 12,3 11 892 82,4 770 5,3 14 429 100,0
1997 1 313 14,7 7 095 79,5 515 5,8 8 923 100,0
1998 647 12,7 4 140 81,2 310 6,1 5 097 100,0
1999 458 11,3 3 324 82,3 257 6,4 4 039 100,0
2000 386 11,0 2 941 83,4 199 5,6 3 526 100,0
2001 327 10,0 2 786 85,1 159 4,9 3 272 100,0
2002 260 8,2 2 736 86,6 163 5,2 3 159 100,0
2003 187 5,3 3 188 89,9 172 4,8 3 547 100,0
2004 314 6,9 3 985 87,6 250 5,5 4 549 100.0
2005 317 7,0 4 003 88,0 226 5,0 4 546 100.0

Tarkempia tietoja vuonna 2005 käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista löytyy tämän tilaston taulukoista.


Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2005, Loppuunkäsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/velj/2005/velj_2005_2006-05-17_kat_001.html