Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 23.11.2010

Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat

Vuoden 2009 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 3 627 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 88 asiaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 2 854, maksuohjelman muuttamisia 452, lisäsuoritusten vahvistamisia 176 ja velkajärjestelyn raukeamisia 141.

Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 2007–2009

Asian laatu 2007 2008 2009 Muutos 2008–2009, %
Velkajärjestelyasiat yhteensä 4 184 3 715 3 627 –2,4
Velkajärjestelyhakemus 3 320 2 841 2 854 0,5
Maksuohjelman muuttaminen 538 449 452 0,7
Velkajärjestelyn raukeaminen 98 208 141 –32,2
Lisäsuoritusten vahvistaminen 208 205 176 –14,1
Muu velkajärjestelyasia 20 12 4 –66,7

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 2 337 tapauksessa. Vahvistettujen maksuohjelmien määrä pysyi edellisvuoden tasolla, edellisvuonna maksuohjelma vahvistettiin 2 371 tapauksessa. Vuonna 2009 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli kaikkien velkojen yhteismäärä 159 miljoonaa euroa. Määrä putosi merkittävästi vuoden takaisesta, sillä vuonna 2008 velkojen yhteismäärä oli 226 miljoonaa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien määrästä. Mediaanivelka vuonna 2009 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 26 000 euroa, mikä on vastaava määrä kuin vuotta aiemmin.

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2005–2009

Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka, 1 000 euroa, 2005–2009

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja niistä on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.


Lähde: Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat, 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2009/velj_2009_2010-11-23_tie_001_fi.html