Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2010

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner under år 2009

Under år 2009 slutbehandlades 3 627 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna. Detta är 88 ärenden färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 2 854 skuldsaneringsansökningar, 452 ändringar av betalningsprogram, 176 fastställanden av tilläggsprestationer och 141 förfall av skuldsaneringar.

Slutbehandlade skuldsaneringar för privatpersoner 2007–2009

Ärendets art 2007 2008 2009 Muutos 2008–2009, %
Skuldsaneringsärenden totalt 4 184 3 715 3 627 –2,4
Skuldsaneringsansökan 3 320 2 841 2 854 0,5
Ändring av betalningsprogram 538 449 452 0,7
Förfall av skuldsanering 98 208 141 –32,2
Fastställande av tilläggsprestationer 208 205 176 –14,1
Annat skuldsaneringsärende 20 12 4 –66,7

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 2 337 fall. Antalet fastställda betalningsprogram var på samma nivå som föregående år. Året innan fastställdes ett betalningsprogram i 2 371 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2009 var den sammanlagda skulden 159 miljoner euro. Summan sjönk betydligt från året innan, då den sammanlagda skulden år 2008 var 226 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgeldenärer och borgensmän. I de betalningsprogram som fastställdes år 2009 var medianskulden 26 000 euro, vilket är lika mycket som året innan.

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2005–2009

Medianskulden i fastställda betalningsprogram, 1 000 euro, 2005–2009

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2009/velj_2009_2010-11-23_tie_001_sv.html