Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Velkajärjestelyt 2021, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 30.4.2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi–joulukuussa 2011

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 623 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 362 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Määrä kasvoi nyt kolmantena vuotena peräkkäin.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset 2000–2011

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset 2000–2011

Velkajärjestelyä haki vuonna 2011 yhteensä 3 577 henkilöä, 351 (11 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Velkajärjestelyhakemusten määrä ja velkajärjestelyä hakeneiden henkilöiden määrä poikkeavat hieman toisistaan, sillä sama henkilö voi tehdä useita hakemuksia vuoden aikana.

Velkajärjestelyä hakeneet olivat iältään 20-90-vuotiaita. Ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten velkajärjestelyhakemuksia tekivät 45-54-vuotiaat. Lukumääräisesti eniten hakemusten määrä kasvoi 35-44-vuotiaiden ryhmässä. Velkajärjestelyä hakeneiden miesten keski-ikä oli 46,3 vuotta ja naisten 46,4 vuotta. Miehet tekivät nyt 50,2 % velkajärjestelyhakemuksista eli vain hieman enemmän kuin naiset, vuotta aiemmin tilanne oli päinvastainen.

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2010–2011

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2010–2011

Perhetyypiltään velkajärjestelyä hakeneet olivat yleensä perheisiin kuulumattomia. Perheisiin kuulumattomista suurimman ryhmän muodostivat eläkeläiset. Miehistä perheisiin kuulumattomia oli 47 % ja naisista 35 %. Naisista toiseksi suurin ryhmä olivat yksinhuoltajataloudet (28 %), miehistä taas avioliittotaloudessa elävät (32 %). Sekä perheisiin kuulumattomia että yksinhuoltajatalouksiin kuuluvia oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa enemmän kuin heidän osuutensa koko aikuisväestöstä antaisi odottaa: perheisiin kuulumattomia oli koko aikuisväestössä 24 %, velkajärjestelyä hakeneiden joukossa 41 % ja vastaavasti yksinhuoltajia oli koko aikuisväestössä 8,3 %, velkajärjestelyä hakeneiden joukossa 16 %.

Velkajärjestelyä hakeneet 2011 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneet 2011 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön

Pääasialliselta toiminnaltaan velkajärjestelyä hakeneista eniten oli työllisiä (46 %) ja toiseksi eniten eläkeläisiä (25 %). Kuitenkin sekä työllisiä että eläkeläisiä oli velkajärjestelyä hakeneiden joukossa vähemmän kuin vastaavassa koko aikuisväestössä (54 % ja 30 %). Työttömiä hakijoista oli 19 %, kun koko aikuisväestössä työttömiä oli 6 %. Työttömistä hakijoista 60 % oli miehiä. Edellisvuoteen verrattuna velkajärjestelyhakemusten määrä kasvoi lukumääräisesti eniten työllisten ryhmässä.

Velkajärjestelyä hakeneet 2011 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneet 2011 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna koko aikuisväestöön

Velkajärjestelyä hakeneista 2 014:llä eli 56 prosentilla oli velkoja ulosotossa. Heidän velkojensa mediaani oli 16 000 euroa.

Velkajärjestelyt-tilasto perustuu oikeusministeriön asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosio-ekonomisia taustatietoja.


Lähde: Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Kivimäki (09) 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Velkajärjestelyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5803. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/velj/2011/04/velj_2011_04_2012-04-30_tie_001_fi.html