Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari–december 2011

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–december 2011, vilket är 362 fler än under motsvarande period året innan. Antalet ökade nu för tredje året i följd.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering 2000–2011

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering 2000–2011

År 2011 ansökte sammanlagt 3 577 personer om skuldsanering, dvs. 351 (11 %) fler än året innan. Antalet ansökningar om skuldsanering och antalet personer som ansökt om skuldsanering avviker något från varandra, eftersom samma person kan lämna in flera ansökningar under året.

De som ansökte om skuldsanering var i åldern 20–90 år. Sett till åldersgrupp lämnade personer i åldern 45–54 år in flest ansökningar om skuldsanering. Kvantitativt sett ökade antalet ansökningar mest i åldersgruppen 35–44 år. Medelåldern för män som ansökte om skuldsanering var 46,3 år och för kvinnor 46,4 år. Männen lämnade nu in 50,2 procent av ansökningarna om skuldsanering, dvs. bara lite fler än kvinnorna – året innan var situationen den motsatta.

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2010–2011

Personer som ansökt om skuldsanering efter åldersgrupp 2010–2011

Sett till familjetyp var de som ansökte om skuldsanering vanligast personer som inte tillhör familj. Den största gruppen personer som inte tillhör familj utgjordes av pensionärerna. Av männen hade 47 procent inte familj och av kvinnorna 35 procent. Bland kvinnorna utgjordes den näst största gruppen av ensamförsörjarhushållen (28 %), bland männen av sådana som bodde i hushåll bestående av gifta par (32 %). Bland de personer som ansökte om skuldsanering fanns det både fler personer som inte tillhör familj och fler ensamförsörjare än man skulle kunna förvänta sig av deras andelar av hela vuxenbefolkningen: personer som inte tillhör familj utgjorde 24 procent av hela vuxenbefolkningen och 41 procent av de personer som ansökte om skuldsanering, medan 8,3 procent av vuxenbefolkningen och 16 procent av de personer som ansökte om skuldsanering utgjordes av ensamförsörjare.

Personer som ansökt om skuldsanering 2011 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkningen

Personer som ansökt om skuldsanering 2011 efter familjetyp jämfört med hela vuxenbefolkningen

Sett till huvudsaklig verksamhet utgjordes de personer som ansökte om skuldsanering mest av sysselsatta (46 %) och pensionärer (25 %). Både andelen sysselsatta och andelen pensionärer var dock mindre bland de personer som ansökte om skuldsanering än deras andelar av hela vuxenbefolkningen (54 % och 30 %). Av de sökande var 19 procent arbetslösa, medan andelen arbetslösa av hela vuxenbefolkningen var 6 procent. Av de arbetslösa sökande var 60 procent män. Jämfört med året innan ökade antalet skuldsaneringsansökningar kvantitativt sett mest i gruppen sysselsatta.

Personer som ansökt om skuldsanering 2011 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkningen

Personer som ansökt om skuldsanering 2011 efter huvudsaklig verksamhet jämfört med hela vuxenbefolkningen

Av de som ansökte om skuldsanering hade 2 014, dvs. 56 procent, utsökningsskulder. Medianen av deras skulder var 16 000 euro.

Statistiken över skuldsaneringar grundar sig på uppgifter som erhålls ur justitieministeriets ärendehanteringssystem. Vid Statistikcentralen har materialet kompletterats med socioekonomiska bakgrundsuppgifter.


Källa: Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Kivimäki (09) 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2011/04/velj_2011_04_2012-04-30_tie_001_sv.html